Totalentreprenører har ansvaret – men har de kontroll? Hvem får den første skandalen?

Tingene på bildet er eksempler på ting som går gjennom brannskiller (vegg eller gulv).

Montasjeanvisningen for brannskillet sier ikke noe om tekniske gjennomføringer. Det er ikke vanlig at krav for riktig branntetting eller hull for tekniske installasjoner er en del av prosjektering/arbeidsunderlag.

Det betyr at det er varierende hvilke redskaper som brukes for å ta hull og hvordan disse ser ut. Det er varierende hvordan den enkelte montør installerer sine installasjoner i hullet / hullene.

Noen av de som utfører branntetting gjør dette basert på forholdene over uten å gjøre dette i tråd med montasjeanvisninger for å sikre den nødvendige funksjonen.

Totalentreprenører som overleverer bygg basert på disse forutsetningene kan være takknemmelig for at eier i liten grad sikrer at de overtar nye bygg med den nødvendige branntekniske funksjon og dokumentasjon.

Det er kun et tidsspørsmål før en eier avdekker dette og alle branntekniske skiller må kontrolleres, utbedres og dokumenteres. Rive ned himling, åpne gipsvegger er kun noe av konsekvensene.

Eier er personlig ansvarlig for brannsikkerheten etter å ha tatt over bygget. Ikke rart om de vil unngå unødvendig risiko, når de blir klar over at de utsettes for dette. Hadde du tatt over en ny bil med feil og mangler? Om du mener at det som nå skjer er urimelig.