SPRINKLER – Eier – Drift – Ansvar – Opplæring – Funksjon – Dokumentasjon

Det kommer endelig et sted som gjør det mulig med opplæring i forhold til alt dette på en kostnadseffektiv måte midt i Oslo.

Alle forskjellige sprinklerventiler, sprinklerpumpe, fleksible slanger, glycolanlegg, testanlegg for å se hvordan forskjellige sprinklerhoder fungerer, testanlegg for å se om sprinkleranlegget har den riktige funksjon i forhold til hindringer og enda flere ting. Er det noe vi ikke har husket på, noen andre tenker på og det er lurt å vise frem, vil vi få på plass det også.

Med andre ord kunne vise driftspersonell hvilket ansvar de har, hvordan dette skal ivaretas og dokumenteres. Bidra til at sprinkleranlegg ikke er noe skummelt og «farlig», men noe man kan følge opp uten å ha «hjerte i halsen» eller frykte besøk av brannvesenet. Vi skal gi deg den opplæring og kunnskap du har savnet men aldri fått.

www.kompetansebd.no forteller noe mer eller du sender meg en epost anders@dokumentertas.no eller ringer 94017722.

Du kan lese artikkelen på hjemmesiden over om Basa brannen i Tønsberg der dette ikke var i orden. Verdier for ca 250 millioner gikk tapt og en rettsak er på trappene.

Driftspersonell med ansvar for sprinkleranlegg kan se på dette som en forsikring for at de aldri blir involvert i en slik sak/situasjon. Opplæringen vi gir sørger for at de alltid har ivaretatt sitt ansvar og det er dokumentert.

Eier får på denne måten også muligheten til å ha et sprinkleranlegg med riktig funksjon og dokumentasjon. Det er noe leietager, myndigheter og forsikring forventer.