Om oss

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell

Alle har en mulighet for forbedring, også vi.

Vi ønsker imidlertid å samle kompetanse og erfaringer (gode og dårlige) slik at dette kan presenteres for de som ønsker dette.

Hvordan skal det være?

Utfordringer mellom forskjellige fag?

Hva kan eier, konsulent, utførende og leverandører gjøre for at sannsynligheten for feil reduseres?

Ferdig og med riktig funksjon og dokumentasjon, hva er det for det enkelte fag?

Hvem har ansvaret for helheten? Er det noen som har dette eller burde hatt det?

Riktig funksjon og dokumentasjon ikke bare når det er nytt men gjennom hele byggets levetid. Det inkluderer informasjon om hva driftspersonell skal utføre (ettersyn) hva andre skal utføre av vedlikehold og kontroll. Hvilken kompetanse kreves og hvilken dokumentasjon skal foreligge for alt som er utført?

Denne gruppen representerer en unik kompetanse i forhold til brannsikkerhet som aldri tidligere er samlet i et lokale. Det gjelder ikke minst gode og dårlige erfaringer, regelverk og faglig utvikling.

Kontakt oss.