Fullskala test av Inergen brannslukke anlegg – eier skal få fakta slik at gass blir med i vurderingen av brannslukningsanlegg

Jan Hantho fra Fire-Eater viser hvor effektivt anlegget er etter at det er løst ut. Det er ikke et problem at noe gass forsvinner ut slik noen tror.

Ved at det nå er et fullverdig rom i Kompetansesenter for brann- og driftspersonell for test av denne måten å slukke en brann på vil det være mulig med mer kunnskap og fakta.

De helsemessige konsekvensene av utløst gass er i stor grad basert på uriktig informasjon. Det foreligger mye dokumentasjon fra bl.a NASA som har inngående kunnskap om hva vi må puste inn og ut for at kroppen skal fungere som forutsatt.

 

 

 

Ansatte i brannvesenet var i eller utenfor rommet og fikk erfare hvordan dette fungerer og hvordan det føles. Spennende å kunne bidra med slike   erfaringer og kunnskap.

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell skal bidra med fakta og kunnskap for alt som skal ha en funksjon ved en brann. Det inkluderer den nødvendige dokumentasjon som skal foreligge for å vise at denne funksjonen er ivaretatt.