Første i Norge og den andre i verden

På Kompetansesenter for brann og driftspersonell med kollegaer. DALI-nødlys programmeres fra mobil og brannsentral fra skytjenesten Fire Expert. Innovative løsninger fra Schneider Electric.

 

Dette er hva Trond Andreas Rossing la ut på Linkedin. Han er Produkt sjef for Brannalarm og Nødlys hos Schneider Electric.

Vi er stolte av at Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell brukes for å vise frem ny og innovativ teknologi i samspill med alle de andre systemer og installasjoner som kommuniserer med brannalarmanlegget.

Brannalarmsentralen er tilkoblet nettet slik at det ikke er behov for noen fra Schneider for å forlate kontoret om de skal se på noe i sentralen. Dette gir mulighet for rask og kostnadseffektiv oppfølgning uansett hvor i landet sentralen er plassert. I tillegg positivt for miljøet når ingen må reise.