Entreprenør bransjen påvirkes av dette hulldekke elementet

Branntetting er ikke kun noe som tetter mellom installasjoner og en betongkant. Det skal ha en funksjon som også fungerer som forutsatt ved en brann.

Dette ivaretas i de byggeprosjekter og eiendommer du er involvert i, tenker du kanskje.

Dessverre er dette i veldig mange sammenhenger ikke tilfelle. Er det ikke skremmende at dette ikke er i orden og du ikke er klar over dette?

Hva er feil og hvordan skulle dette vært unngått? Hvilke konsekvenser kan dette få for deg eller andre?

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell åpner i Hoffsveien 9 på Skøyen i Oslo i mars. Der kan du se på dette hulldekkeelementet, få informasjon om vanlige feil, hvorfor det ikke blir riktig og det ikke er noen som gjør noe med det.

Det positive er at du også får vite hvordan en riktig funksjon og dokumentasjon kan ivaretas. Når eier, driftspersonell og brannvesen lærer dette, vil det påvirke entreprenør bransjen.