Byggherre er naive og passive rundt brannsikkerhet – entreprenørene slurver

Byggeindustrien setter søkelyset på brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet.

Både i nye bygg, etter ombygninger men også i eksisterende bygg.

Dette berører både eiere og entreprenører, men også alle som de engasjerer.

Fokus på og oppmerksomhet rundt dette vil kunne bidra til en kontinuerlig forbedring og økende kunnskap.

Byggeindustrien – Byggherrer er naive og passive rundt brannsikkerhet