Brannvesen på kurs – 500 kr pr person – «Dette trenger vi»

Det er en fin artikkel i Brann & Sikkerhet om Kompetansesenteret for brann- og driftspersonell. Alle firmaene som bidrar til kompetansesenteret ønsker at brannforebyggende avdeling i Norge skal ha den nødvendige kunnskap og faglige tyngde når de er på tilsyn.

Derfor skal brannvesenet kun betale 500 kr for å kunne delta på kurs. Dette er vårt bidra til fellesskapet og en kompetanseheving i samfunnet. Brannvesen som ønsker mer informasjon om dette kan bare ta kontakt. Første kurs arrangeres i august.

Vi fikk gode og konstruktive tilbakemeldinger på de testkurs som er gjennomført for brannvesenet.