Brannforebyggende avdeling – test av kurs om dokumentasjon og installasjoner

 

Vi hadde i dag det første kurset i det nye lokalet. Ansatte i brannforebyggende avdeling i et brannvesen utenfor Oslo hadde takket ja til å delta. Lars Haugerud fra PID Solution var den sentrale foredragsholderen. Han var med på å utarbeide den gjeldende FORSKRIFT OM BRANNFOREBYGGING den gangen han jobbet i DSB.

Det var positivt og lærerikt for begge parter.

Dagen i morgen blir ikke mindre spennende for da skal det bli en gjennomgang av de forskjellige installasjoner som skal ha en funksjon ved brann. Ansatte i brannvesenet skal ikke ha detaljkunnskap om de forskjellige installasjonene. De skal på den annen side ha et forhold til hvilken dokumentasjon som skal foreligge når bygget er nytt og gjennom byggets levetid. Dette for å sikre at den nødvendige funksjon er tilstede for hvert system for seg og samlet, slik Forskrift om brannforebygging krever.

Når vi også sier noe om hvor eier, leietager, entreprenører og konsulenter ikke gjør ting riktig/godt nok er det lettere for brannvesen på tilsyn og utrykning å fange opp dette.

Vi kan alle bli bedre/dyktigere. Da må vi være villige til å gjøre nye ting eller ting på en annen måte for å få det til.