Brannsikkerhet i teori og praksis

Eier er ansvarlig for at brannsikkerheten er ivaretatt med riktig funksjon og dokumentasjon.

Mange er ikke klar over dette, og en stor andel er ikke klar over hva riktig funksjon og dokumentasjon innebærer.

Det er mange aktive og passive installasjoner som skal ha en riktig funksjon, hver for seg og samlet, for at eier har ivaretatt sitt ansvar.

Utfordringen for eier er at disse funksjonene og den forutsatte dokumentasjonen ikke foreligger når et nybygg blir overtatt. Dette gjelder også ved en rehabilitering eller ombygning. Driftspersonell får ofte et ansvar, men ikke den nødvendige opplæring eller forutsetninger for å ivareta dette på en god og riktig måte.

Adm. direktør Christian Ringnes fra Eiendomsspar og Salgs og markedsdirektør Erik Bjordal fra Frende sto for den offisielle åpningen.

Kompetansesenter for brann- og driftspersonell vil informere om dette, i en unik kombinasjon av teori og praksis. På denne måten er det lettere for eier og driftspersonell å stille de riktige spørsmål og krav. Ikke bare ved overtagelse men også ved planlegging av nye prosjekter.

Det er 20 firmaer som bidrar med utstyr, installasjoner og sin kompetanse. Derfor er det den bredeste fagkompetanse i forhold til brannsikkerhet og det brannforebyggende arbeidet som er samlet på et sted i Norge. I en helhet som viser hvordan disse fungerer hver for seg og samlet.

Vi holder til i Hoffsveien 9 på Skøyen i Oslo og åpnet 12. april.

Les fullstendig pressemelding fra vår første store kunde.